Vítejte na stránkách věnovaných projektu „Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi“, řešeném v letech 2016–2020 v rámci programu NAKI II (identifikační kód DG16P02H033).

Úkolem projektu je kromě přípravy certifikované metodiky, vývoje několika softwarových nástrojů a přípravy dvou svazků kritických hybridních edic klíčových autorů české literatury 19. a 20. století rovněž digitalizace vybraných významných fondů ze sbírek Literárního archivu Památníku národního písemnictví a jejich zpřístupnění širší veřejnosti.

Na těchto stránkách jsou zveřejněny základní informace o řešeném projektu: jeho cíle, postup řešení, skladba řešitelského týmu, průběžně budou publikovány též jednotlivé dílčí výstupy. Důležitou a i do budoucna širší veřejnosti i odborným kruhům využitelnou součást webu představuje registr digitalizace obsahující seznam fondů, které již byly v rámci projektu digitalizovány, i těch archivních celků, jejichž digitalizace je plánována na nejbližší léta. Ve stručnosti je zařazen rovněž výčet kritérií pro výběr celků určených k digitalizaci. V průběhu projektu budou stránky postupně doplňovány o materiály, jež vzniknou v rámci řešení. V případě vývoje softwaru bude na webu umožněno jeho bezplatné stažení (sekce Výstupy).