V polovině dubna 2017 byla na pracovišti v Centrálním depozitáři PNP dokončena digitalizace archivního fondu K. J. Erbena a proběhly kontroly skenů archiválií. Zpřístupnění digitálních kopií prostřednictvím webového rozhraní www.badatelna.eu bude spuštěno koncem letošního roku po dovybavení pracoviště potřebným technickým zařízením a dokončení vývoje softwarového nástroje umožňujícího  propojení digitálních kopií archiválií se záznamy v inventáři na zmíněných webových stránkách. Inventář osobního fondu Karla Jaromíra Erbena je k dispozici zde.