Na konci června 2017 byl na pracovišti v Centrálním depozitáři PNP naskenován archivní fond Karla Tomana a proběhly kontroly digitálních kopií archiválií. Zpřístupnění fondu prostřednictvím webového rozhraní www.badatelna.eu bude spuštěno na počátku příštího roku. Inventář osobního fondu Karla Tomana je k dispozici zde.