30. září proběhly na pracovišti v Centrálním depozitáři PNP dokončovací práce na digitalizaci archivního fondu Boženy Němcové a kontrola skenů archiválií. Zpřístupnění digitálních kopií prostřednictvím webového rozhraní www.badatelna.eu je plánováno na počátek příštího roku. Inventář osobního fondu Boženy Němcové je k dispozici zde.