V polovině května 2018 byl spuštěn dlouho plánovaný registr digitalizace, jenž představuje důležitou a i po dokončení grantového projektu širší veřejnosti i odborným kruhům využitelnou součást webu. Registr obsahuje seznam fondů, které byly v rámci projektu digitalizovány, i těch archivních celků, jejichž digitalizace je plánována na nejbližší léta. Jednotlivé fondy jsou hypertextově propojené s webovým portálem www.badatelna.eu, což umožňuje uživatelům okamžité seznámení se základními informacemi o fondu, jeho inventářem a po postupné kontrole již naskenovaného materiálu i s reprodukcemi archiválií.