Ke konci roku 2018 byl na digitalizačním pracovišti v Centrálním depozitáři PNP naskenován archivní fond Františka Gellnera a proběhly kontroly digitálních kopií archiválií. Zpřístupnění fondu prostřednictvím webového portálu www.badatelna.eu proběhne během příštího roku. Inventář osobního fondu Františka Gellnera je k dispozici zde.