Workshop s názvem Možnosti elektronické edice. Ke koncepci elektronické hybridní edice se uskuteční 17. prosince 2019 od 14.00 v Malé zasedací místnosti ve 2. patře Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). Workshop, který byl připraven v rámci našeho grantového projektu, bude příležitostí pro setkání badatelů v oblasti digitálního zpracování a prezentace textu a jeho hlavním cílem je kolegyním a kolegům z oblasti humanitních věd (archivářům, historikům, lingvistům, literárním vědcům atd.), vysokoškolským studentům a zájemcům z řad široké odborné veřejnosti představit editační platformu Kritické hybridní edice (KHE) a zejména konfrontovat její nastavení s hlavními zahraničními trendy z této oblasti. Hlavní důraz bude mj. kladen na metodologické otázky vyplývající z konfrontace s editovaným materiálem (K. J. Erben, K. Toman), a to s akcentem na možnost využití softwarových nástrojů ve stínu tradičních vydavatelských postupů. Program naleznete zde.