V říjnu roku 2019 proběhly v Centrálním depozitáři PNP v Litoměřicích dokončovací práce na digitalizaci archivního fondu Petra Bezruče a následně byly úspěšně provedeny kontroly digitálních kopií archiválií. Zpřístupnění fondu prostřednictvím webového portálu www.badatelna.eu proběhne během roku 2020. Inventář osobního fondu Petra Bezruče (zatím v podobě před novým zpracováním) je k dispozici zde.