Na začátku roku byla schválená jako jeden z hlavních výstupů grantového projektu metodika zabývající se archivními fondy, které dokumentují literární a kulturní život v českých zemích, a s ohledem na aktuálně platné domácí metodické pokyny – integrující mezinárodní standardy (ISAD a ISAAR CPF) – formuluje obecné zásady pro jejich zpracování s přihlédnutím k praxi v  LA PNP.

Cílem této metodiky je podrobit kritické analýze stávající Pokyny pro zpracování archivního materiálu v Literárním archivu PNP (Praha 2013), jimiž se řídí zpracování archivních souborů typu osobní fond, tvořících většinu archivních fondů uložených v LA PNP. Zároveň bylo nutné platné části stávajících pokynů inovovat tak, aby odpovídaly upravenému vydání Základních pravidel pro zpracování archiválií (2. doplněné a opravené vydání, M. Wanner a kol., Praha 2015), doplnit je o nové dílčí operace a především rozšířit celý postup zpracování o dosud zcela chybějící část – přípravu archiválií k digitalizaci i specifikaci samotného procesu digitalizace.

Potřeba nového metodického pokynu, který je zde publikován, vyvstala zejména v souvislosti s počátkem systematické digitalizace fondů (zahájené v LA PNP v roce 2016) a s řešením našeho grantového projektu . Metodika tak vychází vstříc požadavkům, s nimiž jsou v současné době konfrontováni pracovníci většiny archivních institucí.