Památník národního písemnictví
(příjemce-koordinátor)

Adresa: Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha – Hradčany
Tel.: +420 220 516 695 (ústředna)
E-mail: post@pamatnik-np.cz

a) Oddělení: Literární archiv

Řešitelský tým:
PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (hlavní řešitel příjemce-koordinátora)
PhDr. Věra Brožová, Ph.D. (řešitelka)
Mgr. Veronika Boháčová (řešitelka)

b) Digitalizační pracoviště PNP v Centrálním depozitáři v Litoměřicích (nově budováno v rámci projektu)

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
(příjemce)

Adresa: Na Florenci 3/1420, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 234 612 111 (vrátnice), +420 234 612 117 (sekretariát)
E-mail: literatura@ucl.cas.cz

Oddělení: oddělení ediční a textologické

Řešitelský tým:
Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D. (hlavní řešitel příjemce)
Mgr. Michal Kosák, Ph.D. (řešitel)
PhDr. Lucie Kořínková, Ph.D. (řešitelka)
Mgr. Jakub Říha, Ph.D. (řešitel)