Seznam fondů digitalizovaných a fondů plánovaných k digitalizaci

a) Registr již digitalizovaných fondů

 

b) Registr fondů plánovaných k digitalizaci

 


Kritéria výběru fondů k digitalizaci

1) Pro výběr archivního souboru je klíčový zejména význam původce fondu, a to nejen s ohledem na hodnocení, recepci či dopad vlastního literárního díla; zohledněno by mělo být rovněž postavení, které daná osobnost (v některých případech i korporace) zaujímala v dobovém literárním a kulturním životě.

2) Další důležitým faktorem je samotná skladba konkrétního archivního fondu. Upřednostňovány jsou archivní soubory obsahující převážně originální a badatelsky atraktivní rukopisy, korespondenci a doklady. Pečlivě bude zvažována digitalizace celků složených výraznou měrou z dokumentačního materiálu, tisků či výstřižků.

3) Mezi priority k digitalizaci jsou řazeny archivní celky frekventovaně požadované badatelskou veřejností.

4) S tím často souvisí rovněž fyzický stav příslušných fondů. Prioritu při výběru mají celky opakovaně žádané k bádání a pro expoziční činnost a archivní fondy obsahující dokumenty, u nichž např. v souvislosti s nepříznivými hodnotami pH hrozí vyšší riziko degradace papírového materiálu. Celky, na nichž se již poškození zřetelně projevuje, budou před digitalizací restaurovány či konzervovány.

5) Přednostně jsou digitalizovány fondy neobsahující materiály chráněné ochrannou archivní lhůtou a fondy, u nichž nevznikají problémy s autorskými právy. I jednotlivé dokumenty, jichž se výše zmíněná omezení týkají, mohou být zpřístupněny pouze prezenčně v prostorách badatelny PNP, v některých případech pak po získání příslušných souhlasů.