1. Desktopová aplikace Repro

Aplikace Repro umožňuje komunikaci a sdílení dat mezi textologickým pracovištěm, resp. dalšími badateli, a digitalizačním pracovištěm LA PNP. Jejím prostřednictvím lze po registraci a autorizaci přístupu (přístupové údaje budou poskytovány na základě uzavření smlouvy s PNP) prohlížet, vybírat a objednávat ke stažení digitální kopie archiválií z jednotlivých digitalizovaných fondů k dalšímu použití např. pro expoziční či publikační účely.

Aplikaci si můžete stáhnout zde.

Doprovodný text s popisem aplikace a se stručným návodem ve formátu pdf je ke stažení zde.

2. Workshop Od pramene k edici. K digitalizaci v Literárním archivu Památníku národního písemnictví 

Dne 21. 11. 2018 od 14:00 se konal v sále Boženy Němcové v Památníku národního písemnictví (Strahovské nádvoří 1, Praha Hradčany) workshop Od pramene k edici. K digitalizaci v Literárním archivu Památníku národního písemnictví.

Workshop byl připraven v rámci našeho grantového projektu a představil mimo jiné dosavadní výsledky jeho řešení. Záměrem organizátorů byla rovněž iniciace debaty ke koncepci digitalizace fondů Literárního archivu PNP se zástupci odborné veřejnosti.

Účastníci byli v prvním příspěvku seznámeni především s počátky digitalizace archivních pomůcek a archivního materiálu v LA PNP i dalšími pracemi, jež předcházely aktuálnímu grantovému projektu (Tomáš Pavlíček).

V dalších dvou referátech byly prezentovány vedle nově vytvořeného elektronického Průvodce po archiváliích LA PNP a reprodukcí archiválií z fondu Jaroslava Haška publikovaných na webovém portálu www.badatelna.eu (Dorota Lábusová) i  webové stránky projektu a nově vyvinutý software pro komunikaci a sdílení dat mezi digitalizačním pracovištěm a textologickým pracovištěm Repro (Veronika Boháčová).

Závěrečný referát pak pojednával o digitalizaci v LA PNP v praxi (příprava a způsob skenování materiálu, kontrola skenů aj.) v LA PNP (Helena Šebestová).

Program workshopu naleznete zde.

3. Workshop Možnosti elektronické edice. Ke koncepci elektronické hybridní edice

Dne 17. prosince 2019 se konal od 14.00 v Malé zasedací místnosti ve 2. patře Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) workshop Možnosti elektronické edice. Ke koncepci elektronické hybridní edice, který byl připraven v rámci našeho grantového projektu a jehož cílem bylo představit odborné veřejnosti editační platformu Kritické hybridní edice (KHE). Na úvod zazněl příspěvek Jiřího Flaišmana (ÚČL AV ČR), v němž seznamoval účastníky s dosavadními projekty ÚČL AV ČR v oblasti digitálních edic (Edice E, Česká elektronická knihovna), a to i z pohledu jejich další udržitelnosti a budoucího směřování.

V následujícím příspěvku Michal Kosák (ÚČL AV ČR) a Karel Klouda (ČVUT) představili východiska a vývoj editační platformy Kritické hybridní edice (KHE), která umožňuje nejen komplexní zachycení díla v jeho textovém pohybu a využití počítače jako nástroje i prezentačního média, ale i konstituování vědeckých digitálních edic, shromažďování, zpracování a archivaci materiálů a v neposlední řadě i možnost zpracování různých typů textu, popřípadě obrazového materiálu. Na závěr byla věnována pozornost vznikající edici souboru básní K. Tomana a práci na novém kritickém vydání Erbenovy Kytice v rámci KHE (Jiří Flaišman). V závěrečné debatě bylo diskutováno především možné využití KHE v jiných projektech a další perspektivy v editování díla K. Tomana a K. J. Erbena.

Program naleznete zde.