Desktopová aplikace Repro

Aplikace Repro umožňuje komunikaci a sdílení dat mezi textologickým pracovištěm, resp. dalšími badateli, a digitalizačním pracovištěm LA PNP. Jejím prostřednictvím lze po registraci a autorizaci přístupu (přístupové údaje budou poskytovány na základě uzavření smlouvy s PNP) prohlížet, vybírat a objednávat ke stažení digitální kopie archiválií z jednotlivých digitalizovaných fondů k dalšímu použití např. pro expoziční či publikační účely.

Destopová_aplikace_Repro

    Repro: popis_a_stručný_název ——————————————————————————————————————

Workshop: Od pramene k edici. K digitalizaci v Literárním archivu Památníku národního písemnictví 

Dne 21. 11. 2018 od 14:00 se konal v sále Boženy Němcové v Památníku národního písemnictví (Strahovské nádvoří 1, Praha Hradčany) workshop Od pramene k edici. K digitalizaci v Literárním archivu Památníku národního písemnictví.

Workshop byl připraven v rámci našeho grantového projektu a představil mimo jiné dosavadní výsledky jeho řešení. Záměrem organizátorů byla rovněž iniciace debaty ke koncepci digitalizace fondů Literárního archivu PNP se zástupci odborné veřejnosti.

Účastníci byli v prvním příspěvku seznámeni především s počátky digitalizace archivních pomůcek a archivního materiálu v LA PNP i dalšími pracemi, jež předcházely aktuálnímu grantovému projektu (Tomáš Pavlíček). V dalších dvou referátech byly prezentovány vedle nově vytvořeného elektronického Průvodce po archiváliích LA PNP a reprodukcí archiválií z fondu Jaroslava Haška publikovaných na webovém portálu www.badatelna.eu (Dorota Lábusová) i  webové stránky projektu a nově vyvinutý software pro komunikaci a sdílení dat mezi digitalizačním pracovištěm a textologickým pracovištěm Repro (Veronika Boháčová).

Závěrečný referát pak pojednával o digitalizaci v LA PNP v praxi (příprava a způsob skenování materiálu, kontrola skenů aj.) v LA PNP (Helena Šebestová).

Program workshopu naleznete zde.

——————————————————————————————————————

Metodika archivního zpracování osobních fondů literární povahy s přihlédnutím k jejich následnému badatelskému využití

Předkládaná metodika se zabývá archivními fondy, které dokumentují literární a kulturní život v českých zemích, a s ohledem na aktuálně platné domácí metodické pokyny – integrující mezinárodní standardy (ISAD a ISAAR CPF) – formuluje obecné zásady pro jejich zpracování s přihlédnutím k praxi v Literárním archivu Památníku národního písemnictví (dále LA PNP).

Cílem této metodiky je podrobit kritické analýze stávající Pokyny pro zpracování archivního materiálu v Literárním archivu PNP (Praha 2013), jimiž se řídí zpracování archivních souborů typu osobní fond, tvořících 91 % z celkem 2 355 archivních fondů uložených v LA PNP. Zároveň bylo nutné platné části stávajících pokynů inovovat tak, aby odpovídaly upravenému vydání Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 (2. doplněné a opravené vydání, M. Wanner a kol., Praha 2015), doplnit je o nové dílčí operace (např. tvorbu rejstříků podle Základních pravidel) a především rozšířit celý postup zpracování o dosud zcela chybějící část – přípravu archiválií k digitalizaci i specifikaci samotného procesu digitalizace.

Potřeba nového metodického pokynu vyvstala zejména v souvislosti s počátkem systematické digitalizace fondů (zahájené v LA PNP v roce 2016) a s řešením grantového projektu Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi (NAKI DG16P02H033). Metodika tak vychází vstříc požadavkům, s nimiž jsou v současné době konfrontováni pracovníci většiny archivních institucí.

Metodika_archivního_zpracování_osobních_fondů_literární_povahy

Průvodní_zpráva_k_metodice

Průvodni_zprava_Metodiky_archivniho_zpracovani_osobnich_fondů_literarni_povahy