Workshop: Možnosti elektronické edice. Ke koncepci elektronické hybridní edice

Dne 17. prosince 2019 se konal od 14.00 v Malé zasedací místnosti ve 2. patře Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) workshop Možnosti elektronické edice. Ke koncepci elektronické hybridní edice, který byl připraven v rámci našeho grantového projektu a jehož cílem bylo představit odborné veřejnosti editační platformu Kritické hybridní edice (KHE).

Na úvod zazněl příspěvek Jiřího Flaišmana (ÚČL AV ČR), v němž seznamoval účastníky s dosavadními projekty ÚČL AV ČR v oblasti digitálních edic (Edice E, Česká elektronická knihovna), a to i z pohledu jejich další udržitelnosti a budoucího směřování. V následujícím příspěvku Michal Kosák (ÚČL AV ČR) a Karel Klouda (ČVUT) představili východiska a vývoj editační platformy Kritické hybridní edice (KHE), která umožňuje nejen komplexní zachycení díla v jeho textovém pohybu a využití počítače jako nástroje i prezentačního média, ale i konstituování vědeckých digitálních edic, shromažďování, zpracování a archivaci materiálů a v neposlední řadě i možnost zpracování různých typů textu, popřípadě obrazového materiálu. Na závěr byla věnována pozornost vznikající edici souboru básní K. Tomana a práci na novém kritickém vydání Erbenovy Kytice v rámci KHE (Jiří Flaišman). V závěrečné debatě bylo diskutováno především možné využití KHE v jiných projektech a další perspektivy v editování díla K. Tomana a K. J. Erbena.

Program naleznete zde. ——————————————————————————————————————